Vergoedingenwijzer Zorgdirect 2020

Vergoedingenwijzer Zorgdirect 2021

Bekijk alle vergoedingen van Zorgdirect 2021 en download de polisvoorwaarden

Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen heeft Zorgdirect een voorkeursgeneesmiddel aangewezen tenzij de voorschrijver door de aantekening ‘medische noodzaak’ op het recept aangeeft dat het voorkeursgeneesmiddel medisch niet verantwoord is of als het voorkeursmiddel niet beschikbaar is (logistieke noodzaak). In die gevallen heeft u recht op een ander geneesmiddel