Vergoeding Lidmaatschap patiëntenvereniging door ONVZ

Vergoeding Lidmaatschap patiëntenvereniging door ONVZ

Lidmaatschap patiëntenvereniging valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Heeft u of een gezinslid een (chronische) ziekte of een handicap? Dit kan vragen oproepen. Een patiëntenvereniging kan u dan informatie geven.

De patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij: Patiëntenfederatie Nederland, of Ieder(in), of MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid .

Stuur een kopie van het bewijs van lidmaatschap mee met de nota als u de kosten bij ONVZ declareert.